INA osvojila još jednu nagradu

INA osvojila nagradu Indeks DOP-a u kategoriji Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava

Na danas konferenciji o društveno odgovornom poslovanju u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, održanoj 19. studenoga, svečano su uručene nagrade Indeks DOP-a koje HR PSOR već 12 godina dodjeljuje zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom te je INA osvojila nagradu u kategoriji Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.

Primajući nagradu g. Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine, istaknuo je kako INA u skladu sa svojim temeljnim vrijednostima gradi kulturu raznolikosti i uključivanja – glavnih pokretača kreativnosti, inovacija i otkrića: „INA je jedna od vodećih hrvatskih kompanija, a uspjehe gradimo upravo zahvaljujući našim zaposlenicima. Naš uspjeh temelji se na obrazovanom, iskusnom i kreativnom kadru te timskoj suradnji koja potiče zajedničko učenje i usavršavanje. Ljudi su jedna od naših temeljnih vrijednosti, a ta spoznaja određuje naše poslovno ponašanje, strukturu, kao i sve organizacijske procese jer smo svjesni kako jedino zadovoljni zaposlenici mogu doprinijeti rastu kompanije i uspješnom poslovanju.“

Kao društveno odgovorna kompanija, potpisnica Povelje o raznolikosti te kompanija certificirana sukladno zahtjevima Mamforce, INA ima jasno utvrđenu strategiju upravljanja raznolikošću, prihvaćanja razlika i nediskriminacije. Također, kompanija je sustavno i planirano usmjerena na privlačenje i zadržavanje radnika različitih profila i to kroz različite procese upravljanja ljudskim resursima kao što su zapošljavanje, nagrađivanje, evaluacija uspješnosti i razvoj radnika, a sve sa svrhom razvoja organizacijske kulture utemeljene na uzajamnom poštovanju i uvažavanju različitosti te postizanja konkurentske prednosti i ostvarenja poslovnih rezultata.

Indeks DOP-a je metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki. Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje u sedam osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi, odnosi sa zajednicom i odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.