Impressum

Glavni urednik: Marko Tomac
Zamjenik glavnog urednika: Kristijan Tićak
Redakcija: Igor Doležal, Ivan Cvetković, Ante Radić, Iva Cikojević, Marko Santini, Mladen Posavec, Dino Milić-Jakovlić, Siniša Tkalčević
Fotografi: Petar Santini, Denis Peroš
Grafička priprema: DK Studio, IK Studio
Direktorica: Danica Ivanković
Marketing i prodaja oglasa:
e-mail: irena@motorpresse.hr
Izdavač:
Motor-Presse Hrvatska d.o.o.
Zavrtnica 17, 10.000 Zagreb,
Tel. +385 1 60 65 955; Faks +385 1 61 87 999
e-mail: marko@motorpresse.hr

Sva su prava u vlasništvu Motor Presse Hrvatska. Zabranjeno je prenošenje cijelog ili dijelova materijala bez odobrenja. Služba pretplate:
Zavrtnica 17, 10.000 Zagreb, Hrvatska,
Tel. +385 1 60 65 955; Faks +385 1 61 87 999
e-mail: pretplata@motorpresse.hr
Pitanja za redakciju: Tel. +385 1 60 65 955
Pisma čitatelja online: pitanja@motorpresse.hr