Impressum

Glavni urednik: Kristijan Tićak

Urednik deska: Mladen Posavec

Zamjenici glavnog urednika: Igor Doležal, Ante Radić

Novinari: Marko Santini, Siniša Tkalčević

Fotografi: Petar Santini, Denis Peroš

Direktorica: Danica Ivanković
Marketing i prodaja oglasa: Irena Primec
e-mail: irena@motorpresse.hr
Izdavač:
Motor-Presse Hrvatska d.o.o.
Zavrtnica 17, 10.000 Zagreb,
Tel. +385 1 60 65 955
e-mail: mph@motorpresse.hr

Sva su prava u vlasništvu Motor Presse Hrvatska. Zabranjeno je prenošenje cijelog ili dijelova materijala bez odobrenja. Služba pretplate:
Zavrtnica 17, 10.000 Zagreb, Hrvatska,
Tel. +385 1 60 65 955
e-mail: pretplata@motorpresse.hr
Pitanja za redakciju: Tel. +385 1 60 65 955
Pisma čitatelja online: pitanja@motorpresse.hr