Od 1. srpnja 2020. kreće 54 milijuna kuna za električna vozila i punionice – evo kako se prijaviti

Od srijede 1. srpnja 2020. kreću poticaji za građane i pravne osobe kako bi što lakše kupili ekološka vozila. Evo kako se prijaviti i kada treba biti spreman. Prvo kreću pravne osobe, a potom građani. Za obje skupine pripremljeno je po 22 milijuna kuna. Bicikli, električna vozila, plug-in hibridi... Tri, četiri, sad!

Program sufinanciranja električnih vozila 2020. godine kreće!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2020. je godine osigurao 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila – 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe. 10 milijuna kuna rezervirano je za punionice.

Javni poziv za pravne osobe bit će objavljen 30. lipnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 7. srpnja od 9 sati.

Javni poziv za građane bit će objavljen 2. srpnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 13. srpnja od 9 sati.

Dodjeljivati će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju vozila koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

Da bi se uspješno prijavili za sufinanciranje, koje će ove godine biti isključivo elektronskim putem, građani i pravne osobe trebaju izraditi svoj korisnički račun u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda .

Nakon aktiviranja korisničkog računa, u sustavu za e-prijavu mogu se unositi podatci u online prijavni obrazac te učitati pripadajuća dokumentacija. Klik na “Prijavi se” bit će omogućen u trenutku kad krene službeno zaprimanje prijava.

KAKO SE PRIJAVITI?

1. Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija

2. U sustav za e-prijave na javne pozive Fonda učitati (uploadati) dokumentaciju (kopiju obje strane osobne iskaznice, presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja, ukoliko isto nije izraženo ponudom, priložiti i katalog, certifikat ili sličan dokument iz kojeg su jasno vidljive tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude: kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km); pravne osobe trebat će priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom)

3. Prijaviti se na Javni poziv klikom na „Prijavi se“ (ova opcija će u sustavu biti omogućena tek od početka službenog zaprimanja prijava).

3. lipnja 2020.

 

Kao i svake godine pod plaštom iščekivanja, kao da je riječ o kakvoj igri, čeka se informacija o početku otvaranja financijskih sredstava na koja svi imaju pravo i koja umanjuju cijenu eko-vozila do kojih 80 tisuća kuna.

Subvencije za 2020. bit će veće nego ikad

Već godinama točno nitko ne zna, dovoljno unaprijed, kad će ta sredstva krenuti u opticaj. Nekad su ona iznosila 7 milijuna, nekad 15 milijuna kuna, a sada se govori o dva vala po 20 milijuna kuna.

Naravno, ovo su neslužbene informacije o kojima se govori u specijaliziranim krugovima automobilske struke. Jer, većina jednostavno nema točne informacije.

No, mogli ste tu i tamo pročitati kako poticaji kreću u travnju, pa u lipnju i da će metodologija osvajanja poticaja biti po načelu najbrži prst. No, te informacije nisu sa službenih stranica…

Nije to najbrži prst, već…

To zvuči kao šala, ali subvencije nećete osvojiti čak niti kao najbrži prst jer vi svojom vještinom ne možete biti brži u slanju zahtjeva za subvencije. Odnosno, sve ovisi kako taj e-mail s “prijavnim obrascem” prođe, kako ga vjerojatno netko isprinta, pa složi na stol. Jer, primjerice, priča se da su prošle godine poticaji “iscurili” za samo 4 minute. Dakle, nije najbrži već sretni prst.

Ovo su točni podaci, ali od prošle godine. Možda će biti i za ovu... Sve se može promijeniti, proširiti, suziti

Nestali za 4 minute

Iduće pitanje tiče se pravovremene informiranosti i kupaca, pa i zastupnika, koji bi možda isprobali, odabrali ili pak pripremili svoja vozila na kupnju ili prodaju. Sve bi trebalo početi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tamo, na adresi fzoeu.hr biste trebali pronaći sve informacije i transparentu selekciju vozila na koje te subvencije vrijede.

www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/poticanje_energetske_ucinkovitosti_u_prometu/sufinanciranje_nabave_energetski_ucinkovitijih_vozila/

Međutim, tamo je objavljeno samo kako je sve bilo 2019. uz napomenu: “Javni poziv za 2020. godinu bit će pravovremeno objavljen na stranicama Fonda te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti!”

Kada? Dan ranije?

Svakako je pitanje kako određeni mediji, kupci, prodavači mogu doći do nekih informacija i jesu li one uopće točne. Jer, na upite prema fondu odgovora ili nema, ili je to povlaštena informacija. Ali, ipak negdje pročitate ili vidite na televiziji kako će se nešto desiti. E pa to nije službena informacija.

Na dnu stranice, kako je prikazano na fotografiji, je pristupni obrazac koji se skida i šalje - najbrže što možete...

I na koncu, koja je logika samog subvencioniranja? Negdje se ovaj program naziva “Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila”, negdje “Poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila”, a nekad “Program sufinanciranja električnih vozila” u koje spadaju i plug-in hibridi… Pitanje je jesu li ovo poticaji na električna ili ekološka vozila, što tada otvara pitanje poznavanja učinkovitosti određenih vozila.

Što je najgore?

Ipak, najteže je pitanje tko određuje kriterije koja vozila ulaze u program subvencija. Doslovno, tko to određuje je nepoznanica – čak i ako to dobro radi.

Pitali smo ih prošle godine, nisu nam točno znali odgovoriti. Odnosno, najgore je što su na stranici ezoeu.hr kriteriji od prošle godine, koji mogu, ali ne moraju biti isti i ove godine. Dakle, kako znati za koji auto tražiti poticaje.

Predizborno je vrijeme i sigurno se tempira pravi trenutak objave subvencija. Na koncu, se možemo pitati kome pogoduje ta magija najsretnijeg prsta. Je li uopće u interesu da se eko-auti prodaju malim privatnim kupcima? Što bi sad netko bez veze kupio skupog hibrida za pola milijuna kuna…

Možda je intencija da se najvećeg udjela u sredstvima domognu gradovi i lokalne samouprave za nabavu mehanizacije. Možda je to i pametnije, ali neka bude transparentno. I da, možda sutra krenu poticaji, pa budite spremni…