Ideja koja skuplja CO2

Iako je ideja DPF-filtra također takva da skuplja određene supstance ispuha u filtar pa ih termički obrađuje, na koncu se sve ponovno nađe u atmosferi. Nekontrolirano, u trenutku kad za pokrene čišćenje filtra. Uostalom to i jest detalj nove eko-afere koja je na pomolu i usko je povezana s diesel-gateom. Ali, evo zato inovacije iz Saudijske Arabije...

Nakon izgaranja u cilindrima plinovi kroz granu kreću prema atmosferu. Kod novijih motora jedan dio prođe kroz AGR-ventil, pa još jednom kroz cilindre, a onda kroz filtar, pa u atmosferu. Tvrtka Aramco zamislila je kemijsko-električnu petlju koja prvo naletom ispuh stvara struju za električni kompresor. Potom plinove tjera kroz medij koji dok je ohlađen sakuplja CO2 da bi se nakon njega ponovno vratio u regenerator iz kojeg se tjera prema električnom kompresoru. Upravo tim kompresorom CO2 se tlači u veliki spremnik umjesto da se izbaci u atmosferu. Na raj način prikupljeni CO2 može biti iskorišten za neke druge procese u kemijskoj industriji, pa možda i za soda-vodu… Ideja je u procesu, a financira ju sama Vlada Saudijske Arabije.